Reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārtas.

Reversās osmozes ūdens attīrīšanas iekārta ir kompleksa, vairāku pakāpju ūdens attīrīšanas iekārtas sistēma. Lai nodrošinātu reversās osmozes membrānas ilglaicīgu darbības spēju, ūdens, pirms nonākšanas membrānas attīrīšanas kamerā tiek sakotēji attīrīts no lielākajiem mehāniskajiem un ķīmiskajam piemaisījumiem klasiskos attīrīšanas filtros, parasti tiek izmantoti dažādu pakāpju mehāniskās attīrīšanas filtri un aktivētās ogles filtri lai novērstu pārlieku slodzi reversās osmozes membrānai, paaugstinātu tās efektivitāti un samazinātu ūdens zudumus, kas rodas reversās osmozes ūdens attīrīšanas procesā. Reversās osmozes ūdens attīrīšanas process, ņemot vērā ūdens attīrīšanas kvalitāti, ir salīdzinoši lēns, tāpēc, mēs rekomendējam izmantot tīrā ūdens attīrīšanas tvertni, kurā attīrītais ūdens tiek uzglabāts līdz brīdim, kad jums tas būs nepieciešams. Atkarībā no sistēmas izvēles, mehānisko filtru skaits var būt dažāds. Ūdens, pirms lietošanas, no tīrā ūdens uzglābšanas tvertnes vēlreiz tiek filtrēts caur aktivētas ogles filtru, tādejādi nodrošinot maksimāli iespējamo dzeramā ūdens kvalitāti.

Share